Home » Трактор МТЗ » Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 – Гідропідсилювач

Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 – Гідропідсилювач

Великий вільний хід рульового колеса при працюючому дизелі вказує на знос сполук вала рульового механізму, збільшені зазори в зачепленні зубчастої передачі гідропідсилювача керма

Ремонт ГУРа МТЗ 80, МТЗ-82 інструкція

Великий вільний хід рульового колеса при працюючому дизелі вказує на знос сполук вала рульового механізму, збільшені зазори в зачепленні зубчастої передачі гідропідсилювача керма, шарових пальців рульових тяг, ослаблення підшипників черв’яка на валу.
Щоб усунути несправність, перевіряють технічний стан деталей рульового механізму і рульових тяг, усувають зазори, замінюють деталі, регулюють механізм.
Для визначення зазорів в зубчастих і черв’ячних зачеплення механізму рульового управління, а також зусилля на ободі рульового колеса використовують прилад НИИАТ-402 (рис. 2.3.1)

 

Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 Гідропідсилювач

Рис. 21.3.1. Визначення вільного ходу рульового колеса трактора:

1 – прилад НИИДТ-402; 2 – рульове колесо; 3 – рульова колонка

Динамометр приладу встановлюють на рульовому колесі, а покажчик – на рульовій колонці. Обертаючи рульове колесо в обидві сторони до усунення зазорів у шарнірах рульових тяг і в зачепленні рульового механізму, визначають вільний хід рульового колеса. Номінальний вільний хід рульового колеса відповідає 25-30°, допустимий – 35°.
Для визначення зусилля на ободі рульового колеса від’єднують кермові тяги від сошки, пускають дизель і при максимальній частоті обертання колінчастого вала тягнуть на себе одну з рукояток динамометра приладу. За положенням фиксаторного кільця на протилежній рукоятці визначають зусилля вільного повороту рульового колеса. Зусилля на ободі колеса повинно бути в межах 30-50 М.
Білі вільний хід рульового колеса перевищує допустиме значення, регулюють механізми гідропідсилювача керма. Зазори в зубчастому зачепленні черв’як-сектор (рис. 2.3.2) усувають поворотом регулювальної втулки 4, попередньо відвернувши стопорний болт 3. Якщо в результаті вільний хід валу гідропідсилювача керма зменшився незначно, знімають кришку корпусу (рис. 2.3.3) і пластинчастим щупом перевіряють зазор між датчиком блокування диференціала (упором) і рейкою (рис. 2.3.4), який повинен бути в межах 0,1-0,3 мм. Зазор регулюють прокладками фланця датчика блокування диференціала (рис. 2.3.5). Потім знову регулюють зачеплення черв’як-сектор, домагаючись вільного без заїдань обертання черв’яка.

Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 Гідропідсилювач

Рис. 2.3.2. Регулювання зазору в зачепленні черв’як – сектор поворотом регулювальної втулки: 1 – лімб; 2 – стрілка-покажчик; 3 – стопорний болт; 4 – регулювальна втулка черв’яка; 5 – черв’як
Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 Гідропідсилювач

 

Рис. 2.3.3. Зняття кришки корпусу ГУРа:

1 – корпус ГУРа; 2 – кришка корпусу ГУРа

 

При перевірці подачі робочої рідини до гидроусилителю керма (рис. 2.3.6) від коробки запобіжного клапана від’єднують нагнітальний трубопровід 2 і до нього приєднують вхідний рукав приладу 1. Зливний рукав опускають у горловину 3 нижеуровня рідини. Пускають дизель, встановлюють тиск 5,0 МПа по манометру при номінальній частоті обертання колінчастого вала і по шкалі приладу зазначають подачу робочої рідини. Якщо величина подачі нижче допустимого значення, насос замінюють.

Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 Гідропідсилювач

Рис. 2.3.4. Перевірка зазору між упором і рейкою:

1 – рейка; 2 – щуп; 3 – упор

Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 Гідропідсилювач

Рис. 2.3.5. Регулювання зазору в зачепленні черв’як – сектор встановленням прокладок: 1 – корпус ГУРа; 2 – датчик блокування диференціала; 3 – регулювальні прокладки

 

Зазор повинен бути в межах 0,1-0,3 мм.

Утруднений поворот трактора свідчить про нестачу робочої рідини в баку, зниженні подачі її, порушення регулювання запобіжного клапана, знос або руйнування ущільнювальних кілець силового циліндра.

Перевірка технічного стану гідросистеми керування поворотом полягає у визначенні подачі, развиваемого тиску насосом, витоків масла в розподільнику і силовому циліндрі, регулювання запобіжного клапана. Всі необхідні виміри проводять без зняття з трактора агрегатів гідросистеми керування поворотом, використовуючи прилад КИ-5473 (дроосель – витратомір).

Параметри гідросистеми керування поворотом вимірюють приладом при номінальній частоті обертання колінчастого вала дизеля, протитиску 5,0 МПа по манометру приладу і температурі робочої рідини 50-60° С. Показання шкали витрат приладу потім множать на поправочний коефіцієнт 0,7 L

При перевірці подачі робочої рідини до гидроусилителю керма (рис. 2.3.6) від коробки запобіжного клапана від’єднують нагнітальний трубопровід 2 і до нього приєднують вхідний рукав приладу 1. Зливний рукав опускають у горловину 3 нижче рівня рідини.

Пускають дизель, встановлюють тиск 5,0 МПа по манометру при номінальній частоті обертання колінчастого вала і по шкалі приладу зазначають подачу робочої рідини. Якщо величина подачі нижче допустимого значення, насос замінюють.

Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 Гідропідсилювач

Рис. 2.3.6. Перевірка технічного стану насоса високого тиску ГУРа:

а – підключення приладу; б – схема перевірки; 1 – прилад КИ-5473;

2 – нагнітальний трубопровід насоса; 3 – заливна горловина ГУРа

Якщо величина подачі не нижче припустимого значення, визначають технічний стан розподільника за величиною витоку масла (рис, 2.3.7).

Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 Гідропідсилювач

Рис. 2.3.7. Визначення витоків масла в розподільнику ГУРа:

а – підключення приладу; б – схема перевірки; 1 – прилад КИ-5473;

2 – вхідний рукав приладу; 3 – заливна горловина ГУРа;

4 – розподільник ГУРа

Основні показники роботи розподільника ГУРа при перевірці приладом КИ-5473

Подача масла при Р – 5,0 МПа, л/хв:
номінальна 2,0
допустима 1,2
Тиск спрацьовування запобіжного клапана, МПа:
номінальна 7,5
допустиме 7,0-8,5

Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 Гідропідсилювач

 

Для під’єднання вхідного рукава приладу попередньо вивертають технологічну пробку (пробка знаходиться зверху коробки запобіжного клапана). Зливний рукав з’єднують з баком гідросистеми Пускають дизель і при номінальній частоті обертання колінчастого вала повертають колесо рульового управління вправо або вліво до відмови. Встановивши обертанням рукоятки приладу тиск по манометру 5,0 МПа, за шкалою витрат фіксують показання. Якщо різниця в показаннях приладу при перевірці подачі робочої рідини до розподільника і перевірці витоків перевищує 5 л/хв, розподільник ремонтують.
Тиск спрацьовування запобіжного клапана гідросистеми керування поворотом перевіряють манометром, який укручують на місце технологічної пробки (рис. 2.3.8).

Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 Гідропідсилювач

Рис. 2.3.8. Перевірка і регулювання тиску спрацювання запобіжного клапана: 1 – манометр; 2 – регулювальний гвинт з контргайкою

Ослаблення затягування гайки золотника викликає коливання (вібрації) передніх напрямних коліс, що особливо характерно при русі на підвищених швидкостях. В цьому випадку спочатку регулюють зазори в шарнірах рульових тяг, а потім динамометричним ключем затягують корончатую гайку золотника розподільника моментом не більше 20 М-м і відпускають її до збігу отворів під шплінт.
До основних дефектів гідропідсилювача керма належать: знос шліців вала черв’яка та зубців сектора, зубчастої рейки, знос і порушення герметичності запобіжного клапана, знос і порушення гідравлічної щільності прецизійних деталей (золотників, плунжерів, гільз).
Якщо в процесі перевірки технічного стану агрегатів гідросистеми керування поворотом трактора виявлені несправності, що не піддаються усуненню проведенням звичайних регулювальних операцій, гідропідсилювач керма знімають з трактора і розбирають для технічної експертизи і заміни деталей.
Послідовність виконання основних операцій і правильні прийоми робіт з розбирання-збирання і регулювання гідропідсилювача керма показано на рис. 2.3.9-2.3.30.

 

 

Перед зняттям гідропідсилювача керма злити робочу рідину і відверніть гайку поворотного вала 4.

 

Для перевірки пускають дизель трактора і при номінальній частоті обертання колінчастого вала рукояткою приладу повністю перекривають злив масла (у поверненому до відмови положенні коліс). По показанню манометра визначають фактичний тиск, при якому спрацьовує запобіжний клапан.
Якщо тиск спрацьовування нижче або вище допустимого значення, клапан регулюють. У цьому випадку відвертають ковпачок, відпускають контргайку регулювального гвинта і, утримуючи рульове колесо в крайньому положенні повороту до упору, ввертають або вивертають регулювальний гвинт до досягнення номінального тиску.

Різкі поштовхи при повороті трактора вказують на ослаблення затягування гайки золотника гидронавесного розподільника, збільшені зазори рульових тяг.

 

Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 Гідропідсилювач

Рис. 2-3 .9. Спрессовка рульової сошки: 1 – наставка; 2 – рульова сошка; 3 – зливний патрубок; 4 – гайка валу поворотного

Частину 2.3. Керівництво по поточному ремонту МТЗ 80, МТЗ 82 Гідропідсилювач

Рис. 2.3.10. Гідропідсилювач керма (ГУР): а – загальний вигляд; 1 – корпус підсилювача; 2 – рейка; 3 – силовий циліндр; 4 – поршень; 5 – запобіжний клапан; 6 – золотник; 7 – поворотний вал; 8 – верхня кришка корпусу гідропідсилювача; 9 – регулювальний болт поворотного вала; 10 – сектор; І – черв’як рульового механізму; 12 – датчик блокування диференціала; 13 – зливальний патрубок; 14 – рульова сошка

 

Перед зняттям гідропідсилювача керма злити робочу рідину і відверніть гайку поворотного вала 4.