Home » Діагностика » Параметри роботи бензинового двигуна

Параметри роботи бензинового двигуна

Основу побудови алгоритму становлять умови роботи двигуна в реальних умовах експлуатації на найбільш характерних представницьких режимах, це режими активного холостого ходу (АХХ ) і примусового холостого ходу (ПХХ).

Параметри роботи бензинового двигуна на режимах АХХ (область Б) і ПХХ (область А), розділені кривий, характерні для міських умов експлуатації. Зміна розрідження в ВТ у режимі АХХ і ПХХ істотно розрізняються як за величиною, так і за характером закономірностей перебігу згаданих кривих. Ці криві, перетинаючись, утворюють характерну для режимів ПХХ і АХХ спільну точку. Тривалість роботи легкових і вантажних автомобілів в міських умовах експлуатації на режимах АХХ в середньому становить 35,4 і 17,0% відповідно, відносний витрата палива – 14 і 12%, а викид маси ОГ від загальної їх кількості – 26,0 і 12,5%.

Режими ПХХ становлять 13,8 і 25,0% від загального балансу часу перебування легкового та вантажного автомобілів на лінії, в тому числі при закритому положенні дроселя (найбільш характерному режимі) – 10 і 18% відповідно. На цьому режимі двигун також не робить корисною транспортної роботи, але одночасно з цим споживає 8-12% палива від загального його балансу і викидає 13,0 і 23,6% маси ОГ відповідно.

Найбільш представницьким швидкісним ПХХ в міських умовах експлуатації є частота обертання КВ двигуна 1250 хв-1. Швидкісний режим роботи двигуна на конкретному завантаженому маршруті в центральній частині міста в літній період становить 1420 хв, а в зимовий – 1300 хв-1. При цьому величина відкриття дроселя, характерна для згаданих режимів, дорівнює 4,5; 5,1 і 5,0° відповідно. Максимальна величина кута відкриття дроселя при роботі двигуна на режимах ПХХ може досягати 12°.

Величина уповільнення при службовому гальмуванні вантажного автомобіля в міських умовах експлуатації змінюється в межах 0,6-1,8 м/с2. При русі автомобіля на позаміських дорогах в залежності від щільності транспортного потоку та поздовжнього профілю дороги тривалість роботи двигуна на АХХ становить 2-10%.

Параметри роботи бензинового двигуна