Послідовність виконання робіт з обслуговування автомобілів, що забезпечує високу якість і мінімальні терміни їх виконання, називають технологічним процесом. А технічне обслуговування – це сукупність усіх технологічних операцій, виконуваних робітниками.

Воно включає в себе велику кількість операцій, які за своїм характером і умовами виконання об’єднуються в певні групи і охоплюють повний цикл робіт. Тому технічне обслуговування незалежно від його виду підрозділяється на наступні основні види робіт: збирально-мийні та обтиральні, контрольно-оглядові, кріпильні, контрольно-регулювальні, електротехнічні, мастильні, заправні і роботи з обслуговування шин.

Місце, оснащене відповідним устаткуванням і пристосуваннями, де виконується одні з видів технологічного процесу, називають робочим постом, а виробничий ділянку на робочому посту, обслуговується одним робітником робочим місцем. На посаді може бути кілька робочих місць.

Більша частина робіт по технічному обслуговуванню автомобіля виконується безпосередньо на робочих місцях. Однак електротехнічні, акумуляторні, шиномонтажні та роботи з обслуговування системи живлення виконуються частково на постах, частково у виробничо-допоміжних цехах.

Організація процесу технічного обслуговування визначається технологічними особливостями кожного виду обслуговування, кількістю робочих постів і робочих місць. Роботи по кожному виду обслуговування можуть проводитися двома методами: на універсальних або спеціалізованих постах. Збирально-мийні та обтиральні роботи, які за своїм характером не можуть виконуватися на одному посту з регулювальними та мастильними роботами, які вимагають виділення спеціального поста.

На універсальному посту одна бригада робітників всіх спеціальностей (слюсарі, електрики, смазчики) виконує всі роботи, що входять у даний вид обслуговування (за винятком збирально-мийних), а також роботи, супутні поточного ремонту.

Якщо є кілька однорідних паралельних постів, то роботи можуть виконуватися спеціалізованими бригадами, що складаються з робочих різних спеціальностей, які після виконання своєї роботи переходять з поста на пост. Таким чином, в результаті більш раціонального розподілу виконавців по постам ефективніше використовується робочий час ремонтників.

Перевагою універсальних постів є можливість виконання на кожному посту різного обсягу робіт, суттєвий їх недолік – збільшення загального часу на обслуговування автомобіля.

При організації технічного обслуговування на спеціалізованих постах кожен вид обслуговування проводять на декількох постах, причому на кожному виконують певну частину операцій.

Метод спеціалізованих постів може бути потоковим та операційно-постовим (тупикові пости).

При потоковому методі кожний вид обслуговування проводять на декількох, послідовно розташованих постах, за кожним з яких закріплюють спеціалізовані робочі місця для виконання певних операцій. Пости можуть розташовуватися прямоточно або паралельно. При потоковому методі необхідно забезпечити однаковий час перебування автомобіля на кожному посту, виконувати при цьому певний обсяг робіт і мати постійну чисельність працюючих. Порушення обсягу виконання робіт хоча б на одному з постів викликає непродуктивні простої на наступних постах і порушує процес потокового виробництва, тому при зміні обсягу робіт на посту необхідно змінювати кількість працюючих.

Сукупність постів при потоковому виробництві становить лінію обслуговування. Автомобілі, які обслуговуються на потоковій лінії, можуть пересуватися своїм ходом чи за допомогою спеціально встановлених транспортних пристроїв. Відповідно цим вимогам пост обладнується (і закріплюється за ним) необхідним обладнанням, інструментом і кадрами.

Потокові лінії технічного обслуговування поділяються на лінії безперервної та періодичної дії. Характер потокової лінії визначається видом обслуговування. На лінії безперервної дії всі операції можна виконувати на рухомому автомобілі, при цьому можлива організація збирально-мийних і обтиральних робіт. ТО-1 і ТО-2 краще проводити на потоковій лінії періодичної дії, так як виконання окремих операцій потребує нерухомості автомобіля.

Потоковий метод ефективний, якщо:
– достатня для повного завантаження потокової лінії добова або змінна програми обслуговування;
– суворо дотримується графік подачі автомобілів на ТЕ;
– чітко розподіляються операції по виконавцям;
– роботи широко механізуються і по можливості автоматизуються;
– є належна матеріально – технічна база;
– є резервний посаду або ковзні виконавці.

Потоковий метод є більш прогресивним і перспективним порівняно з методом обслуговування на універсальних постах. Відносно невелика кількість обладнання, яке при цьому краще використовується, забезпечує більш повну механізацію робіт. У результаті спеціалізації робіт, виконуваних на кожному посту робочими більш вузької кваліфікації, підвищується продуктивність праці на 20%. Технічна діагностика автомобілів (ТД) в значній мірі сприяє впровадження потокового методу, так як на обслуговування надходять автомобілі з більш стабільною трудомісткістю.

При операційно-постовом методі обслуговування автомобілів обсяг робіт кожного виду технічного обслуговування розподіляється також на кілька спеціалізованих постів, і за кожним з них закріплена певна група робіт і агрегатів. Наприклад, перший пост обслуговує двигун і зчеплення, другий пост – задній міст і гальмівну систему і т. д. Однак пости розташовані не послідовно. Після обслуговування на одному посту автомобілю доводиться виїжджати з приміщення і знову заїжджати вже на інший пост. Тривалість перебування на кожному з постів обслуговування також повинна бути однаковою. Організація робіт при операційно-постовом метод сприяє спеціалізації устаткування, що дозволяє механізувати технологічний процес і тим самим підвищити якість роботи і продуктивність праці. Такий метод дає можливість під час проведення ТО-1 виконувати деякі операції ТО-2. При цьому методі можливо також проводити обслуговування автомобіля в межсменное час без зняття його з липни, що підвищує коефіцієнт використання автомобілів.