Коди несправностей вказують на конкретний дефект системи управління або в загальному вигляді визначають його наявність в одній з підсистем двигуна. Сукупність взаємопов’язаних електронних компонентів утворюють діагностичну ланцюг. У ряді випадків при працездатною діагностичної ланцюга коди несправностей відсутні, а претензії пред’являють до системи управління двигуном.

Найбільш важливою умовою успішної роботи вбудованої системи діагностування несправностей є правильне розуміння основного принципу її роботи. Перед проведенням ТО або ремонту оператор повинен чітко уявляти відміну справного стану системи упорскування від несправного.

Працездатність системи управління двигуном і уприскування палива залежить від справності механічних систем уприскування палива. Деякі відхилення цих систем можуть бути помилково приписані електронної системи управління двигуном. Це може бути пов’язано з низьким ступенем стиснення, підсмоктуванням повітря, обмеженням прохідності системи випуску, відхиленням фаз газорозподілу, викликаним зносом деталей і неправильної складанням, поганою якістю палива, недотриманням термінів проведення ТО.

Діагностичні карти і опис перевірок працездатності служать для виявлення несправності ланцюга або елемента системи з допомогою логіки, побудованої на методі логічного виключення помилок. Його основу становить припущення одночасного відсутності кількох несправностей.

В процесі роботи ЕБУ здійснює постійну самодіагностику більшості вхідних сигналів і певних функцій управління. Для виявлення причин несправностей ЕБУ використовують мову діагностичних кодів, що представляють собою двозначні або тризначні цифри. При виявленні несправностей в пам’ять ЕБУ заносяться відповідні коди, а потім включається контрольна лампа «Check Engine».